Περιγραφή

Το FineReader 15 Corporate παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση των PDF και των σαρώσεων. Μπορείτε:

  • – να επεξεργαστείτε, να αναδιατάξετε και να διαμορφώσετε ξανά κείμενα και πίνακες μέσα στο PDF.
  • – να αναζητήσετε, υπογράψετε και προστατέψετε οποιοδήποτε PDF,  να  εξαγάγετε κείμενα και πίνακες, να μετατρέψετε τα αρχεία σε Word, Excel, PDF με δυνατότητα αναζήτησης ή σε άλλες μορφές.
  • – να χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο OCR με δυνατότητες αυτόματης μετατροπής ενός σαρωμένου κειμένου σε μια επεξεργάσιμη έκδοση σε οποιαδήποτε από τις 192 υποστηριζόμενες γλώσσες.
  • – να συνεργάζεστε με συναδέλφους και να παρέχετε σχόλια για τα έγγραφα με τη βοήθεια των εργαλείων σχολιασμού, ανασκόπησης και σχεδίασης ή να εξαγάγετε απευθείας τη σύγκριση ως έγγραφο του Word σε track-changes mode για μια ταχύτερη αναθεώρηση.

Η έκδοση Corporate σας επιτρέπει επίσης:

  • – να συγκρίνετε έγγραφα διαφόρων μορφών για τον εντοπισμό αλλαγών μεταξύ δύο εκδόσεων του ίδιου εγγράφου;
  • – αυτοματοποιήστε τη μετατροπή μεγάλων παρτίδων αρχείων – μετατρέψτε έως και 5000 σελίδες / μήνα μέσω της λειτουργίας “Χαρακτηριστικά” (χρησιμοποιεί έως 2 πυρήνες CPU για την μετατροπή εγγράφων).

Μπορείτε επίσης να αναδιατάξετε ή να προσθέσετε σελίδες, να επεξεργαστείτε ιδιότητες του εγγράφου (metadata) και να συμπληρώσετε φόρμες PDF – όλα σε ένα μέρος και με ευκολία!

Οι ισχυρές δυνατότητες επεξεργασίας του FineReader 15 Corporate θα επιταχύνουν τον χειρισμό και τη μετατροπή των εγγράφων της εταιρείας σας και θα δώσουν στην ομάδα σας χρόνο να εστιάσει σε πιο σημαντικά και δημιουργικά καθήκοντα!