Περιγραφή

Το FineReader 15 Standard παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να διαχειριστείτε τα αρχεία PDF και τις σαρώσεις ακριβώς όπως χρειάζεστε. Μπορείτε:

  • – να επεξεργαστείτε, να αναδιατάξετε και να διαμορφώσετε ξανά κείμενα και πίνακες μέσα στο PDF;
  • – να αναζητήσετε, υπογράψετε και προστατέψετε οποιοδήποτε PDF,  να  εξαγάγετε κείμενα και πίνακες, να μετατρέψετε τα αρχεία σε Word, Excel, PDF με δυνατότητα αναζήτησης ή σε άλλες μορφές;
  • – να χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο OCR με δυνατότητες αυτόματης μετατροπής ενός σαρωμένου κειμένου σε μια επεξεργάσιμη έκδοση σε οποιαδήποτε από τις 192 υποστηριζόμενες γλώσσες;
  • – να συνεργάζεστε με συναδέλφους και να παρέχετε σχόλια για τα έγγραφα με τη βοήθεια των εργαλείων σχολιασμού και σχεδίασης.

Μπορείτε επίσης να αναδιατάξετε ή να προσθέσετε σελίδες, να επεξεργαστείτε ιδιότητες του εγγράφου (μεταδεδομένα) και να συμπληρώσετε φόρμες PDF – όλα σε ένα μέρος και με ευκολία!

Το FineReader 15 Standard θα μειώσει το χρόνο που αφιερώνετε στη μηχανική επεξεργασία των εγγράφων και θα σας δώσει την ευκαιρία να εστιάσετε σε πιο πιεστικά καθήκοντα.