Περιγραφή

Το πρόγραμμα είναι Student & Educators αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί επαγγελματικά. Έχει όλα τα features που έχει το business!

Δημιουργήστε πιο ανθεκτικά, κατασκευαστικά σχέδια που είναι ακριβή, συντονισμένα και συνδεδεμένα με το.

Με το λογισμικό δομική ανάλυση ρομπότ, εκτελέστε προηγμένη δομική ανάλυση, επαληθεύστε τη συμμόρφωση κώδικα, και να χρησιμοποιήσετε Βιμ ολοκληρωμένες ροές εργασίας για την ανταλλαγή δεδομένων με Revit.
Αποκτήστε το στην αρχιτεκτονική, μηχανική και κατασκευαστική συλλογή.

Αυτό το λογισμικό είναι διαθέσιμο μόνο ως μέρος της αρχιτεκτονικής, μηχανική & κατασκευαστική συλλογή, ένα βασικό σύνολο των ολοκληρωμένων εργαλεία Βιμ. Η συλλογή περιλαμβάνει: