Περιγραφή

Windows Server 2016 DataCenter  (Unlimited cores & CALs)

Τα Windows Server 2016 DataCenter σας υποστιρίζουν στο στήσημο μιας δομής σταθερού δικτύου και σας προσφέρουν πολλά μοναδικά χαρακτηριστικά,  που περιλαμβάνονται μόνο σε αυτή την έκδοση. Αυτό συμπεριλαμβάνει το Shielded Virtual Machines, τις λειτουργίες Software Defined Networking (SDN) και το Storage Spaces Direct και το Storage Replica. Οι επιχειρήσεις που βασίζονται στο αυξανόμενο Virtualization, κάνουν την σωστή επιλογή με το Microsoft Windows Server 2016 DataCenter. Ανάμεσα στις πιο σημαντικές καινοτόμιες στο Hyper-V είναι η πρόοδος στο Failover-Clustering, το οποίο αυξάνει την αντοχή σε περίπτωση προσορηνής αποτυχίας αποθύκευσης και δικτύου.

Καινοτομίες στα Windows Server 2016 DataCenter

  • Τεχνολογίες – Cloud και Windows – Container παρέχουν αυξεμένη ταχύτητα και ευελιξία.
  • Failover-Clustering για αύξηση της ανθεκτικότητας σε περιπτώσεις προσωρινής αποτυχίας αποθήκευσης ή κατάρρευσης του δικτύου.
  • Ασφαλές σύστημα διαχείρισης Server μέσο νέων ρόλων διακομιστή Server και ελάχιστη εκτέλεση του Nanoserver χωρίς γραφική διεπαφή χρήστη (UI) για μεγαλύτερη απόδοση και μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης.
  • Το Storage Replica προσφέρει μία προληπτική προστασία από τις πιθανές αποτυχίες, σφάλματα συστήματος.
  • Το Storage Spaces Direct κάνει δυνατή την κατασκευή επεκτάσιμων, και υψηλής διαθεσιμότητας συστημάτων αποθήκευσης με δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης (local saving).
  • Το Shielded Virtual Machines προστατεύει τα δεδομένας εντός των VMs (Virtual Machines) από μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις
  • Η λειτουργίες – Software Defined Networking (SDN) για κεντρική διαχείριση και ρύθμισης των φυσικών και ψηφιακών συσκευών δικτύου, όπως το Router, τα Switches ή τα Gateway (Θύρες)

Επιπλέων ασφάλεια με τα Windows Server 2016 DataCenter

Τα Microsoft Windows Server 2016 DataCenter σας υποστηρίζουν με μία ασφάλεια πρόσβασης «zero trust» (μηδενικής εμπιστοσύνης) που είναι ενσωματωμένη στο hardware για να σας προστατεύσει ακόμα και από τις πιο πρόσφατες απειλές. Οι πόροι σε κοινόχρηστα περιβάλοντα προστατεύονται από virtual machines, που προσφέρει η απομόνοση ανάμεσα στον βασικό χρήστη υποδοχής και τα virtual machines. Η “Host Guardian Service“ ή αλλιώς υπηρεσία χρήστη – φύλακα, ως νέος ρόλος του Windows Server, επιτρέπει τον εντοπισμό έμπιστων χρηστών. Επιπλέον επιτρέπουν το „Just in Time“ καθώς και το „Just Enough“ την διαχείριση των κανόνων για τον περιορισμό της πρόσβασης του διαχειριστή. Ως εκ τούτου, τα Windows Server 2016 DataCenter προσφέρουν προστιθέμενη αξία στον τομέα της ασφάλειας.

Νέο μοντέλο αδειών χρήσης πρώτη φορά στα Windows Server 2016

Για τις παλαιότερες εκδώσεις, οι στάνταρ και οι Datacenter άδειες για δύο φυσικούς επεξεργαστές (CPUs) είναι εγκύρες. Με το νέο μοντέλο άδειας, μια αλλαγή εφαρμόστηκε, από μία άδεια χρήσης Pro-CPU σε άδεια χρήσης Pro-Core Υποτίθεται ότι ένας διακομιστής έχει τουλάχιστον 8 πυρήνες ανα επεξεργαστή και συνολικά το ελλάχιστο δύο επεξεργαστές διαθέσημους, για ένα σύνολο των 16 πυρήνων. Για τους Pro Server ως ελάχιστη απαίτηση είναι οι 16 πυρήνες (Cores) και 8 πυρήνες πρέπει να αδειοθοτηθούν ανα επεξεργαστή (CPU). Άρα το κόστος της αδειοδότησης για διακομιστές (Server) παραμένει η ίδια με εώς και 4 επεξεργαστές και έως και 8 πυρήνες.