Περιγραφή

Windows Server 2019 Standard  (Unlimited cores & CALs)

Το νέο Windows Server 2019 Standard είναι η μετεξέλιξη του δημοφιλούς λειτουργικού συστήματος Windows Server 2016. Ενδείκνυται για τα περισσότερα σενάρια υποδομής και επίσης για ροές εργασιών, όπως το Microsoft SQL Server ή το Microsoft SharePoint. Βάσει των προτύπων ασφαλείας του Windows Server 2016 προσφέρονται περισσότερες αποτελεσματικές λειτουργίες για την προστασία από απειλές. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η μετεξέλιξη των εικονικών μηχανών (VM), οι οποίες προστατεύουν τις ευαίσθητες εφαρμογές. Επιπλέον υποστηρίζονται πλέον και εικονικές μηχανές Linux. Οι διαχειριστές είναι επίσης σε θέση να κωδικοποιούν τμήματα του δικτύου μεταξύ των διακομιστών με πολύ απλό τρόπο. Ένα νέο χαρακτηριστικό είναι η προηγμένη προστασία από απειλές Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP). Αυτή προσφέρει στο Windows Server 2019 Standard μια προληπτική προστασία από απειλές και προγράμματα εκμετάλλευσης ευπάθειας Zero Day. Επιτρέπει επίσης την κεντρική διαχείριση του συνολικού κύκλου ασφάλειας.

Εργαλείο διαχείρισης διακομιστή υψηλής λειτουργικότητας
Η έκδοση του 2019 του Windows Server καθιστά δυνατή τη χρήση υβριδικών σεναρίων υπολογιστικού νέφους. Βασίστηκε πάνω στο έργο Honolulu που κυκλοφόρησε το 2017. Τα υφιστάμενα περιβάλλοντα διακομιστών με Windows μπορούν εύκολα να συνδεθούν με τις νέες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους. Έτσι, ο χρήστης είναι σε θέση να ενσωματώσει πολύ εύκολα και απλά τις υπηρεσίες Azure Backup, Desaster Recovery, Azure File Sync και άλλες υπηρεσίες της Microsoft στις υφιστάμενες υποδομές και εφαρμογές. Το λογισμικό «Project Honolulu» κυκλοφόρησε επισήμως ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του Windows Server 2019. Το εν λόγω εργαλείο διαχείρισης διακομιστή είναι μια κεντρική διεπαφή διαχείρισης διακομιστών, οι οποίοι – με ή δίχως GUI – τρέχουν σε Windows 2019, 2016 ή 2012R2. Συνηθισμένες εργασίες, όπως η παρακολούθηση της επίδοσης ή η ρύθμιση των παραμέτρων του διακομιστή γίνονται πιο απλές, επειδή ο σχεδιασμός τους στο Project Honolulu είναι πιο απλός. Επίσης, απλοποιήθηκε η διαχείριση των Windows Services σε αρχιτεκτονικές με μεικτούς διακομιστές.

Μικρότερα κοντέινερ και υποδομές HCI
Το Windows Server 2019 Standard υποστηρίζει τους προγραμματιστές περισσότερο συγκριτικά με το παρελθόν κατά τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εφαρμογών, όταν οι εν λόγω εφαρμογές λειτουργούν με τεχνολογίες κοντέινερ. Για το σκοπό χρησιμοποιούνται τα είδωλα κοντέινερ του Server Core του λειτουργικού συστήματος. Το μέγεθος των ειδώλων μπορεί να μειωθεί στο ένα τρίτο του τρέχοντος μεγέθους τους. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται επίσης και ο χρόνος λήψης κατά περίπου 72 τοις εκατό. Υποστηρίζεται επίσης το σύστημα κοντέινερ ανοικτής πηγής Kubernetes. Οι υπερσυγκλίνουσες υποδομές (HCI) είναι ήδη γνωστές από το Windows Server 2016 και το λογισμικό του Windows Server. Οι προρυθμισμένες λύσεις HCI χρησιμοποιούνται και στο Windows Server 2019. Βοηθούν στην εκτέλεση υπολογιστικών και αποθηκευτικών εργασιών και η ενσωμάτωσή τους είναι απλή και κλιμακωτή. Η διαχείρισή τους είναι επίσης δυνατή μέσω του Project Honolulu, χάρη στο οποίο η καθημερινή εργασία απλοποιείται σε σημαντικό βαθμό με την ενσωμάτωση λύσεων HCI.

Το Windows Server 2019 προσφέρει μεγαλύτερη ισχύ και αξιοπιστία
Είναι δυνατή επίσης η χρήση του ως κεντρικού υπολογιστή περιόδου λειτουργίας απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (RDSH).Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατή η κοινή χρήση προγραμμάτων των Windows ή ολόκληρης της επιφάνειας εργασίας σε χρήστες, εφόσον αυτά τρέχουν στον κεντρικό υπολογιστή. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι νέες λειτουργίες για τη διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου. Οι υπηρεσίες μετεγκατάστασης αποθηκευτικού χώρου (Storage Migration Services – SMS) καθιστούν δυνατή την αναβάθμιση ιδιαίτερα των παλαιών διακομιστών αρχείων στην έκδοση 2019. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται μετεγκατάσταση δεδομένων, δικαιωμάτων πρόσβασης και ρυθμίσεων. Η μετεγκατάσταση του αποθηκευτικού χώρου μεταφέρει την ταυτότητα του παλιού διακομιστή σε ένα νέο. Το απαιτούμενο εργαλείο περιλαμβάνεται στα εργαλεία του Honolulu. Το Windows Server 2019 Standard προσφέρει επίσης το χαρακτηριστικό ρεπλίκας του χώρου αποθήκευσης. Συμπεριλαμβανόταν επίσης στην Datacenter Edition του Windows Server 2016 και χρησιμοποιείται για τη βασιζόμενη σε μπλοκ αναπαραγωγή τόμων μεταξύ διακομιστών και συμπλεγμάτων διακομιστών. Το Windows Server 2019 συνοδεύεται επίσης από ένα περιβάλλον χρήσης, το οποίο είχε λείψει σε αρκετούς χρήστες στην έκδοση του 2016.

Μέχρι την κοινοποίηση των επίσημων στοιχείων μπορεί κανείς να προσανατολίζεται στις απαιτήσεις του Windows Server 2016:

Επεξεργαστής: 1,4 GHz 64-bit EMT64 ή AMD64, συνίσταται τετραπλός πυρήνας
Μνήμη τυχαίας προσπέλασης: 512 MB μνήμη υποστηριζόμενη από ECC και 800 MB για εγκατάσταση εικονικών μηχανών
Σκληρός δίσκος: για τον πυρήνα 32 GB, για το περιβάλλον εργασίας άλλα 4 GB
Ελεγκτής δίσκου: Συμβατός ελεγκτής δίσκου PCI Express