Περιγραφή

Το Visual Studio 2019 Professional είναι ένας έξυπνος βοηθός για τον προγραμματισμό λογισμικού. Συνδυάζει λειτουργίες του δημοφιλούς
Visual Studio 2017 με πλήθος νέων χρήσιμων λειτουργιών. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να συντάσσει κώδικα αποτελεσματικά και να εντοπίζει με ευκολία ενδεχόμενα σφάλματα. Κατά τη διαδικασία αυτή είναι δυνατή η χρήση πολλών γλωσσών. Με την αγορά του Visual Studio 2019 Professional οι προγραμματιστές και οι εταιρείες αποκτούν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον προγραμματισμού, το οποίο καλύπτει διαφορετικές πλατφόρμες.

Απλούστερη συνεργασία και χαρακτηριστικά ΤΝ

Η τρέχουσα έκδοση του Visual Studio διακρίνεται από την ευκολία στην πλοήγηση και προσφέρει μεταξύ άλλων βοηθήματα για προγραμματιστές με προβλήματα όρασης. Περιέχει επίσης μια καλύτερη λειτουργία επανασχεδιασμού προγράμματος συγκριτικά με τις προηγούμενες εκδόσεις του λογισμικού. Στο πλαίσιο της συνεπούς μετεξέλιξης του προγράμματος πραγματοποιήθηκε επιπρόσθετη επεξεργασία των Solution Loads και των Builds. Το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την αποτελεσματικό προγραμματισμό, προσφέρει πλέον επίσης περισσότερες δυνατότητες. Με τη λειτουργία Live Share η ομαδική εργασία εκτελείται σε πραγματικό χρόνο και είναι ακόμη πιο απλή και παραγωγική: Οι μέχρι πρότινος λειτουργίες για την κοινόχρηστη εργασία στον κώδικα προγράμματος εμπλουτίστηκαν και βελτιώθηκαν. Προκειμένου για την αύξηση της παραγωγικότητας ομάδων, όπως οι μεμονωμένοι προγραμματιστές, ενσωματώθηκε στο Visual Studio 2019 Professional η λειτουργία IntelliCode. Στο πλαίσιο αυτό η εργασία του προγραμματιστή υποστηρίζεται από εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι εν λόγω εφαρμογές διατυπώνουν π.χ. προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του κώδικα. Προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί για κάθε εργασία την κατάλληλη γλώσσα, το περιβάλλον προγραμματισμού εξακολουθεί να υποστηρίζει τόσο παλαιότερες γλώσσες, όπως την C ή την C++ καθώς επίσης και νέες γλώσσες, όπως την C#.

Προγραμματισμός για διάφορες πλατφόρμες

Με την αγορά του Visual Studio 2019 Professional ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης λύσεων για διαφορετικές πλατφόρμες. Το λογισμικό παρέχει ένα πλήρες περιβάλλον, το οποίο καλύπτει διάφορες επιθυμίες εφαρμογών. Χάρη σε αυτή τη δυνατότητα είναι δυνατή επίσης η ανάπτυξη φορητών λύσεων με πολύ απλό τρόπο είτε από μεμονωμένους χρήστες είτε από ομάδες. Το IDE Visual Studio προσφέρει πολλά εργαλεία για τη βελτίωση του κώδικα των εφαρμογών. Είναι δυνατή η δίχως περιορισμούς ανάπτυξη εγγενών εφαρμογών για iOS, Android και Windows. Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατή η κοινή χρήση κώδικα και εντοπισμού σφαλμάτων με την ομάδα. Οι προγραμματισμένες εφαρμογές για Η/Υ, φορητές συσκευές ή το διαδίκτυο μπορούν να βασίζονται σε ήδη υφιστάμενες εφαρμογές. Η ενσωμάτωση κώδικα, που έχει συνταχθεί προηγουμένως, στο Visual Studio είναι δυνατή δίχως προβλήματα.

Επαγγελματικά εργαλεία ανάπτυξης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Οι εταιρείες που αποφασίζουν να αγοράσουν το Visual Studio 2019 Professional, καθιστούν δυνατή μεταξύ άλλων την άκρως παραγωγική ομαδική εργασία. Χάρη στις πανίσχυρες λειτουργίες του περιβάλλοντος προγραμματισμού οι συνεργάτες μπορούν να προβάλουν πλήθος πληροφοριών απευθείας στον κώδικα. Με αυτόν τον τρόπο οι πραγματοποιηθείσες τροποποιήσεις εμφανίζονται με συνοπτικό τρόπο και οργανωμένες ανάλογα με τα άτομα. Επίσης, είναι δυνατή η γρήγορη εύρεση αναφορών κώδικα και επιτυχημένων δοκιμών. Το Visual Studio προσφέρει περαιτέρω βοηθητικές λειτουργίες, όπως εργαλεία σχεδιασμού για έργα Agile και περιγραφικά διαγράμματα. Με την αγορά μιας άδειας χρήσης του Visual Studio αποκτά κανείς, όπως είναι φυσικό, πρόσβαση σε μελλοντικές αναβαθμίσεις και διορθώσεις σφαλμάτων, γεγονός που αποδεικνύει ότι πρόκειται για ένα λογισμικό στο οποίο αξίζει να επενδύσει κανείς μακροπρόθεσμα.

Αγορά Visual Studio 2019 Professional

Οι μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι επωφελούνται σημαντικά από ένα βοήθημα προγραμματισμού, όπως το Visual Studio. Στο lizengo μπορεί κανείς να κάνει λήψη του λογισμικού πολύ εύκολα. Και σε αυτή την περίπτωση ισχύουν όλα τα πλεονεκτήματα που συνοδεύουν τις αυθεντικές άδειες χρήσης. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης διασφαλίζει το πλήρες πακέτο υποστήριξης. Ήδη πριν από την πραγματοποίηση της αγοράς η ομάδα του lizengo είναι στη διάθεσή σας, εάν έχετε κάποια απορία σχετικά με την επιλογή του λογισμικού. Μετά τη λήψη του προγράμματος και την εισαγωγή του συνοδευτικού κλειδιού άδειας χρήσης οι αρμόδιοι συνεργάτες του Lizengo είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουν κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης του Visual Studio 2019 Professional.

Λειτουργικά συστήματα:
Windows 10 από την έκδοση 1507
Windows Server 2016
Windows 8.1 με πακέτο αναβάθμισης 2919355
Windows Server 2012 R2 με πακέτο αναβάθμισης 2919355
Windows 7 με SP1

Επεξεργαστής:
τουλ. 1,8 GHz, προτ. διπλοπύρηνος

Μνήμη τυχαίας προσπέλασης:
τουλ. 2 GB, προτ. 4 GB

Αποθηκευτικός χώρος σκληρού δίσκου:
ανάλογα με τα εγκατεστημένα χαρακτηριστικά έως και 130 GB

Κάρτα γραφικών:

Ελάχιστη ανάλυση 1280 x 720, προτ. 1366 x 768 pixel